Ερευνητική ομάδα

Αστέριος Τσιουμάνης (PhD)

Ο Αστέριος Τσιουμάνης (PhD, MSc), συνιδρυτής του TIESS, και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος θα συντονίσει τη συζήτηση. Ο Αστέριος έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην αγροτική και περιβαλλοντική οικονομία με τη διδακτορική του διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάνω στις στάσεις του κοινού απέναντι σε εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Γράφοντας για το Earth Negotiations Bulletin την τελευταία δεκαετία, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Έλσα Τσιουμάνη (PhD)

Η Έλσα Τσιουμάνη (PhD, LL.M/DEA) είναι μεταδιδακτορική υπότροφος Μαρί Κιουρί στη Σχολή Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο στην Ιταλία. Είναι νομικός με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος, και σειρά δημοσιεύσεων για τη νομική και πολιτική διακυβέρνηση της βιολογικής ποικιλότητας, την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τις νέες βιοτεχνολογίες. Παρακολουθεί διεθνείς διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον για περισσότερα από 20 χρόνια ως συντάκτρια για το Earth Negotiations Bulletin.

Georgina Catacora-Vargas (Ph.D., MSc.)

Η Georgina είναι κάτοχος διδακτορικού στην αγροοικολογία και έχει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στη βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους και τη βιοασφάλεια της σύγχρονης βιοτεχνολογικής πολιτικής. Η επιστημονική της έρευνα είναι διεπιστημονική και επικεντρώνεται σε κοινωνικοοικονομικά και κοινωνικοοικολογικά συστήματα τροφίμων και γεωργίας, με μια προσέγγιση που βασίζεται στο φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεχίζοντας το έργο της πάνω στα δικαιώματα των αγροτών, είναι επί του παρόντος καθηγήτρια στο Βολιβιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο. Η Georgina είναι επίσης πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Αγροοικολογίας Λατινικής Αμερικής (SOCLA).

Nicole Schabus (LLM, MBA)

Η Nicole είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Thompson Rivers του Secwepemc’ulecw, στη γη του λαού των Secwepemc, στο εσωτερικό αυτού που σήμερα είναι γνωστό ως British Columbia του Καναδά. Έχει εργαστεί με αυτόχθονες πληθυσμούς τόσο στο εσωτερικό της επικράτειας όσο και στον Καναδά και την αμερικανική ήπειρο, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντάς τους με νομική παρουσία σε διεθνείς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακολουθεί τις διεθνείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις για περισσότερα από 20 χρόνια ως συντάκτρια για το Earth Negotiations Bulletin.

Ivana Savić (LLM, MBA)

Ivana is an internationally recognized human rights and sustainability expert with more than 14 years of experience in international development, environmental sustainability, energy, human rights, policy and law development. Ivana is well experienced in designing processes and building architecture for human rights and sustainable development, with a proven record of generating transformative changes and innovative solutions to the encountered and emerging challenges, especially in the processes leading up to the Rio+20 and the adoption of the UN Sustainable Development Goals. Ivana is an external Ph.D. candidate at the Institute of Private Law at Leiden University with the research topic International Environmental Rights of the Child.

Manos Kalaintzis (MSc.)

Ο Μάνος είναι πτυχιούχος Νομικής (Α.Π.Θ.), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διακρατικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Διαιτησία (Διεθνές Πανεπιστήμιο), μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (KU Leuven). Είναι σπουδαστής στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Διετέλεσε διοικητικός βοηθός και βοηθός έρευνας στην «Έδρα Διαπολιτισμικής Πολιτικής της UNESCO» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπήρξε εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως σύμβουλος πολιτικής για συνταγματικές υποθέσεις και υποθέσεις πολιτών.

Στέφανος Κατσούλης (MA)

Ο Στέφανος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Δίκαιο Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο δίκαιο των διεθνών οργανισμών και στο νομικό πλαίσιο των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και σε θέματα σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Είναι μέλος διοικητικού προσωπικού του Κέντρου Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιστημονικός συνεργάτης στην «Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής». Υπηρετεί ως Πρόεδρος της UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης.

Chris Spence (MA Hons)

Chris is an adviser and consultant on climate change and sustainable development to several organizations, including the International Institute for Sustainable Development (IISD), European Capacity Building Initiative (ecbi), and Oxford Climate Policy group. He has held leadership roles at environmental non-profits in San Francisco and New York, as well as consulting for IUCN, UNDP, the UNFCCC (UN Climate Secretariat) and various other organizations. An award-winning writer, Chris has been following the UN climate  negotiations since COP 4 in 1998, primarily as a writer and team leader for the Earth Negotiations Bulletin.

Kiara Worth (PhD)

Kiara is a photographer and storyteller who has been documenting the global negotiations on environment and development with the UN for nearly a decade, focusing on climate change, sustainable development, and chemicals management, among other topics. With a PhD in Political Science, Kiara has a particular interest in how power dynamics influence the decisions made for sustainability and uses her photography to capture these moments at a global scale.

Akis Filotheou (MA)

Akis is a core member of the host institute (TIESS) and in the context of the project’s activities, among other things, he provides administrative support. He is a PhD candidate at the University of Macedonia with a background in economics and political science. His main research interests include the evolution of populist parties in Europe and Greece, as well as the rise of political extremism.

Βαγγέλης Περράκης (MPhil Hons)

Vangelis is a core member of the host institute (TIESS) and co-coordinates the project. He’s responsible for managerial duties and project’s dissemination (announcements, newsletters, posters, social media, sites etc.). He has a background in management and economics (BSc), political philosophy and aesthetics (MPhil) and currently his research focuses on contemporary political theory and commons.