Ανοιχτό σεμινάριο: Ανθρώπινα δικαιώματα και κλιματική αλλαγή

| Πέμπτη 03.08.2023

| 12.00

| Ο σύνδεσμος για το ΖΟΟΜ:

https://us02web.zoom.us/j/86085065676?pwd=NDRxdXBhcXZkTFRhSjM3VVdPU21tQT09

| Passcode: 030823

| Δείτε το σεμινάριο ζωντανά στο κανάλι μας στο YouTube

Πρόγραμμα

12.00- 12.10

Εγγραφές

12.10- 12.20

Καλωσόρισμα– Εισαγωγικά σχόλια

Δρ. Αστέριος Τσιουμάνης

12.20- 12.35

Κλιματική αλλαγή και δικαιώματα του ανθρώπου | Video (συνέντευξη)

Δρ. Annalisa Savaresi

12.35- 12.50

Κλιματική αλλαγή και δικαιώματα του ανθρώπου | Video (συνέντευξη)

Δρ. Saleemul Huq

12.50- 13.05

Κλιματική αλλαγή και δικαιώματα του ανθρώπου. Νομικό και πολιτικό πλαίσιο.

Chris Spence

13.05- 13.40

Κλιματική αλλαγή και δικαιώματα του ανθρώπου. φιστάμενες ανισορροπίες εξουσίας και ανισότητες.

Δρ. Kiara Worth

13.40- 13.50

Συζήτηση

13.50- 14.00

Συμπεράσματα

Συμμετοχές και περίληψη:

Ο Chris Spence (ΜΑ Hons) θα εξετάσει το νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων, όπως η αναγνώριση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2022 του ανθρώπινου δικαιώματος σε καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον (A/76/L.75 ).

Ο Chris είναι σύμβουλος και σύμβουλος για την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη σε διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του International Institute for Sustainable Development (IISD), του European Capacity Building Initiative (ecbi) και της ομάδας Oxford Climate Policy. Έχει εργαστεί σε ηγετικούς ρόλους σε περιβαλλοντικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη, καθώς και ως σύμβουλος για την IUCN, το UNDP, την UNFCCC (Γραμματεία του ΟΗΕ για το κλίμα) και διάφορους άλλους οργανισμούς. Είναι βραβευμένος συγγραφέας, ενώ παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα από το COP 4 το 1998, κυρίως ως συγγραφέας και επικεφαλής ομάδας για το Earth Negotiations Bulletin.

Η Kiara Worth (PhD) θα διερευνήσει πώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις υπάρχουσες ανισορροπίες και ανισότητες και τι σημαίνει αυτό για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Kiara είναι φωτογράφος και συγγραφέας που καταγράφει τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη για σχεδόν μια δεκαετία, εστιάζοντας στην κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση χημικών, μεταξύ άλλων θεμάτων. Με διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήμες, η Kiara τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο πώς η δυναμική της εξουσίας επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τη βιωσιμότητα και χρησιμοποιεί τη φωτογραφία της για να απαθανατίσει αυτές τις στιγμές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Δρ. Annalisa Savaresi, Καθηγήτρια Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας και
ο καθηγητής Saleemul Huq, Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή και Ανάπτυξη (ICCCAD)
θα συμβάλουν επίσης στο σεμινάριο (συνεντεύξεις).

Ο Αστέριος Τσιουμάνης (PhD, MSc), συνιδρυτής του TIESS, και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος θα συντονίσει τη συζήτηση.

Ο Αστέριος έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην αγροτική και περιβαλλοντική οικονομία με τη διδακτορική του διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάνω στις στάσεις του κοινού απέναντι σε εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Γράφοντας για το Earth Negotiations Bulletin την τελευταία δεκαετία, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Σεμιινάριο

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω Zoom, με έναν περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων για φυσική παρουσία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα περιορισμού της COVID-19.
Η διαδικτυακή συμμετοχή δεν απαιτεί προηγούμενη εγγραφή. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά. Μία περίληψη, η οποία θα περιλαμβάνει τα κύρια μηνύματα, καθώς και όλα τα παραδοτέα του έργου, θα μεταφρασθούν στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος.

Ερευνητικό πρόγραμμα

Το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΔΙΠΚΕ), σε συνεργασία με μια ομάδα ακαδημαϊκών ερευνητών, διεξάγει ένα ερευνητικό πρόγραμμα, υπό την αιγίδα του προγράμματος Jean Monnet/Erasmus+, με αντικείμενο τη μελέτη και ανάλυση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων υπό τον τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς έναν περιεκτικό διάλογο». Στο πλαίσιο του τριετούς αυτού ερευνητικού προγράμματος θα αναλυθούν διάφορες παράμετροι σχετικές με την έννοια των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Σκοπός είναι η συμβολή και συμμετοχή στον σχετικό διεθνή δημόσιο διάλογο που αναμένεται να ενταθεί έπειτα από την αναγνώριση του «δικαιώματος σε ένα καθαρό, υγιές, και βιώσιμο περιβάλλον σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα που είναι σημαντικό για την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων» στις 8 Οκτωβρίου 2021 (UN Human Rights Council Resolution 48/13).
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες θα προσεγγισθούν σε ξεχωριστά σεμινάρια. Το πρώτο σεμινάριο έγινε με θέμα «Το θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον», το δεύτερο με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία και αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας», και το τρίτο σεμινάριο με θέμα «Διαγενεακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού και περιβάλλον». Το τέταρτο σεμινάριο θα προσπαθήσει να συνδέσει την κλιματική αλλαγή με τα δικαιώματα του ανθρώπου προκειμένου να προσφέρει μία πρόσθετη εστίαση στη σχέση μεταξύ της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της εκπλήρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανθρώπινα Δικαιώματα και κλιματική αλλαγή

Πριν από δεκατρία χρόνια, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενέκρινε το πρώτο του ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο οποίο υπογράμμισε την ανησυχία του ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί άμεση και εκτεταμένη απειλή για τους ανθρώπους και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο και έχει επιπτώσεις στην πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έκτοτε, ένας αυξανόμενος όγκος βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στο ζήτημα, υποδεικνύοντας ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά από τους ήδη ευάλωτους. Η σημασία της προοπτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κλιματική δράση έχει τονιστεί επανειλημμένα σε διεθνή φόρουμ.

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι το 2015, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τόνισε ότι η επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών βάσει του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επακόλουθη Συμφωνία του Παρισιού, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε καταλυτικό ρόλο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αναφέρεται ρητά στα ανθρώπινα δικαιώματα στο προοίμιό της. «Τα μέρη θα πρέπει, όταν αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να σέβονται, να προωθούν και να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα στην υγεία, τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, των τοπικών κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των γενεών».

Η ΕΕ είχε στρατηγικό ρόλο κατά τη διαπραγμάτευση και την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια σύγχρονη, κλιματικά ουδέτερη οικονομία, όπως εκφράζεται στο έγγραφο μακροπρόθεσμου οράματος “Ένας καθαρός πλανήτης για όλους”, το οποίο παρέχει το πλαίσιο για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα έως το 2050, ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του Παρισιού.

Το έγγραφο προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε «να έχει σοβαρές συνέπειες στην παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, στις υποδομές, στην παραγωγή τροφίμων, στη δημόσια υγεία, στη βιοποικιλότητα και στην πολιτική σταθερότητα». Καθιερώνει περαιτέρω τους δεσμούς με την άσκηση βασικών δικαιωμάτων, δηλώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή «θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια και την ευημερία με την ευρύτερη έννοια, βλάπτοντας τα οικονομικά, διατροφικά, υδάτινα και ενεργειακά συστήματα, και ως εκ τούτου να προκληθούν περαιτέρω συγκρούσεις και μεταναστευτικές πιέσεις».

Επισκεφθείτε: https://environmentalrights.eu/

Επικοινωνία: environmentalrights2021@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες πάνω στις δραστηριότητες και τα σεμινάρια του TIESS.

Ενημερωτικό δελτίο (Αγγλικά και ελληνικά) – Απεστάλη σε ΜΜΕ και λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείο

Κοινωνικά δίκτυα – Ανακοίνωση, εκδήλωση και αναρτήσεις σε Facebook και στοTwitter