Βίντεο | Ανοιχτό σεμινάριο | Εισαγωγή στα περιβαλλοντικά δικαιώματα

Τρίτη 22.2.2022


Ο Αστέριος Τσιουμάνης (PhD, MSc) θα επικεντρωθεί στην έννοια, ιστορική ανάπτυξη και σημερινό πλαίσιο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδέοντάς τα με τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Θα παρουσιάσει το πρώτο μέρος ενός εγχειριδίου πάνω στην εξέλιξη του πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το δεύτερο μέρος του οποίου θα ολοκληρωθεί στο κλείσιμο του προγράμματος, ενσωματώνοντας σχετικά συμπεράσματα.


Η Έλσα Τσιουμάνη (PhD, LL.M/DEA) θα παρουσιάσει μία εισαγωγή στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων στο διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, έως την πρόσφατη ψήφιση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξης για το δικαίωμα σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.